top
Ditzel Ditzel2
Teak och sockerstol av Nanna Ditzel, tillverkad av Kolds Savvaerk.
Stark design och mycket tidigt exempel på hennes arbete.